Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

9:00 – 10:00

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

PILATES EQUIP.

PILATES EQUIP.

PILATES EQUIP.

PILATES EQUIP.

10:00 – 11:00

GYROTONIC

PILATES EQUIP.

GYROTONIC

PILATES EQUIP.

 

GYROTONIC

PILATES MAT

PILATES MAT

PILATES EQUIP.

11:00 – 12:00

 

GYROTONIC

 

GYROTONIC

 

GYROTONIC

PILATES EQUIP.

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

GYROTONIC

PILATES EQUIP.

13:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

14:00 – 15:00

 

14:30 – 15:30

PILATES EQUIP.

 

14:30 – 15:30

PILATES EQUIP.

14:30 – 15:30

PILATES EQUIP.

 

 

15:00 – 16:00

 

 

 

 

 

 

16:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

17:00 – 18:00

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

 

PILATES COMBI

PILATES EQUIP.

PILATES MAT

PILATES EQUIP.

ORBIT

 

18:00 – 19:00

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

 

PILATES COMBI

PILATES MAT

GYROKINESIS

ORBIT

PILATES COMBI

19:00 – 20:00

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROKINESIS

 

PILATES EQUIP.

ORBIT

PILATES EQUIP.

PILATES MAT

20:00 – 21:00

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

 

 

PILATES EQUIP.

GYROKINESIS

PILATES EQUIP.

GYROKINESIS

21:00 – 22:00

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

GYROTONIC

 

 

PILATES COMBI

PILATES COMBI

Pilates peristeri, Pilates Περιστέρι, gyrotonic peristeri, gyrotonic athens, gyrotonic Greece, yoga peristeri, yoga Περιστέρι, gyrokinesis peristeri, πιλάτες Περιστέρι